Partneri Srbija

Studenti novinarstva i komunikologije sa fakulteta u Nišu, Novom Sadu i Beogradu izradili 12 istraživačkih priča

27.03.2023.

Treći ciklus programa podrške studentima novinarstva i komunikologije uspešno završen izradom 12 istraživačkih priča.

U periodu od oktobra 2022. do marta 2023. godine Partneri Srbija zajedno sa timom eksperata radili su sa 25 studenata novinarstva i komunikologije sa fakulteta u Nišu, Novom Sadu i Beogradu na unapređenju znanja i veština budućih novinara za izveštavanje o izazovima u domenu transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti i an­tikorupcije.

Rad sa studentima započet je edukativnim treningom „Jesenja škola budućnost slobode informacija u Srbiji“ koji je organizovan od 27. do 30. oktobra 2022. godine na Divčibarama. Nakon završetka Jesenje škole, studenti su, podeljeni u timove, radili na izradi istraživačkih priča uz pomoć mentorskog tima koji su činili profesori i novinari.

Studenti su izradili 12 priča koje u fokus stavljaju probleme i teme koje oni prepoznaju kao važne. Neke od tema su posvećene studentima i njihovom položaju u Srbiji – studentskom organizovanju, pravima studenata, stranačkom uticaju na studentski parlament, neadekvatnom regulisanju radne prakse itd.

Ostale teme se odnose na rad institucija i neefikasno rešavanje različitih problema poput: nasilja prema prosvetnim radnicima, nelegalne gradnje, nedovoljne transparentnosti pravosuđa, ulične prodaje itd. Lokalne teme kojima su se student bavili odnose se na: problem javnog gradskog prevoza u Beogradu, nedostatak svratišta za decu u Nišu, dugotrajan proces upisa dece u vrtiće u Gradu Nišu, i oštećenja na kompleksu Banovina u Novom Sadu izazvana novom gradnjom.

Kroz rad na pričama studenti su imali priliku da iskuse kako izgleda istraživački proces neke teme od početka do kraja.

Cilj ovih aktivnosti je da se studenti - budući novinari, aktivisti, donosioci odluka, akademski radnici, osposobe da prepoznaju izazove i da odbrane pravo na pristup informacijama i slobodu izražavanja, vrše kontrolu rada institucija i izveštavaju građane o temama od javnog značaja profesionalno i objektivno, posebno imajući u vidu sve veće zatvaranje institucija.

Svi radovi su dostupni na našem sajtu u odeljku Blog – studentske price https://www.partners-serbia.org/studentske-price

 

Sve aktivnosti sprovedene su uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona, u okviru projekta ”Unapređenje poverenja građana u pravosudni sistem Srbije”.Kategorije

Vesti