zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Autor: Ana Toskić

Ana je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde trenutno završava i master studije na programu Master in European Integration. Radi u organizaciji Partneri za demokratske promene Srbija kao menadžerka projekata iz oblasti vladavine prava.

Broj objavljenih postova: 2

Spisak objavljenih blog postova autora:

O autoru na internetu: