zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Tekstovi tagovani: jmbg

licna karta

NUNS i NDNV: Pojedine stranke i institucije protivzakonito traže JMBG za akreditaciju novinara

NUNS i NDNV pozivaju da se odmah prestane sa takvom praksom, a kolegama novinarama poručujeu da čuvaju svoje lične podatke, a da o eventualnom kršenju zakona i sprečavanju rada obaveste novinarska udruženja, kao i kancelariju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

PROMOCIJA KNJIGE DZULIJENA ASANZA

Nezakonito objavljeni podaci o akcionarima

Na veb stranicama sedam akcionarskih društava nezakonito su objavljeni lični podaci o akcionarima (imena i prezimena, adrese stanovanja, JMBG, broj glasova i akcija), pa je poverenik Rodoljub Šabić pokrenuo postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Po okončanju postupka nadzora poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneće nadležnim sudovima zahteve za pokretanje prekršajnih postupka protiv odgovornih lica.

ROBOLJUB SABIC

Poverenik kritikuje Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti koje je pripremilo Ministarstvo pravde

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koje je Ministarstvo pravde pripremilo i stavilo na javnu raspravu, značajno ispod potrebnog i očekivanog nivoa.

pokrajinski ombudsman

Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana AP Vojvodine upućeno Opštinskoj upravi Opštine Senta

МIŠLjЕNјЕ Zаpоslеni u službi оbеzbеđеnjа Оpštinskе uprаvе Оpštinе Sеntа ukоlikо zаdržаvајu ličnu kаrtu i еvidеntirајu ЈМBG pоstupајu suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о zаštiti pоdаtаkа о ličnоsti. Idеntifikаciја licа trеbа dа sе vrši uvidоm u lični dоkumеnt sа slikоm i еvеntuаlnо sе mоgu prеpisivаti pоdаci licа i tо imе, prеzimе, brој i …

Narodna skupstina RS

Da li naši poslanici štite našu privatnost?

Krajem novembra u Narodnoj skupštini usvojen je Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja. Ubrzo je u medijima pokrenuta polemika o eventualnom formiranju nekakvog registra koji bi sadržao podatke o osobama koje su izvršile prekid trudnoće. Ovaj zakon, naravno, ne sadrži odredbu koja predviđa uspostavljanje takve …