zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Tekstovi tagovani: svrha obrade

poligraf

Perutnina Ptuj: Žao nam je zbog poligrafa

Perutnina Ptuj iz Bačke Topole izrazila je žaljenje zbog poligrafskog ispitivanja koje je sprovela. Ta kompanija potvrđuje da će, kako je saopšteno, u svemu postupiti u skladu sa upozorenjem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

PROMOCIJA KNJIGE DZULIJENA ASANZA

Nezakonito objavljeni podaci o akcionarima

Na veb stranicama sedam akcionarskih društava nezakonito su objavljeni lični podaci o akcionarima (imena i prezimena, adrese stanovanja, JMBG, broj glasova i akcija), pa je poverenik Rodoljub Šabić pokrenuo postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Po okončanju postupka nadzora poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneće nadležnim sudovima zahteve za pokretanje prekršajnih postupka protiv odgovornih lica.

ROBOLJUB SABIC

Poverenik kritikuje Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti koje je pripremilo Ministarstvo pravde

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koje je Ministarstvo pravde pripremilo i stavilo na javnu raspravu, značajno ispod potrebnog i očekivanog nivoa.

sabic n1

Šabić: Ne zadržavajte lične karte na ulazima u zgrade

Zahtev za zadržavanje lične karte u krajnjoj liniji dovodi građane u situaciju da krše Zakon o ličnoj karti koji propisuje da je imalac lične karte dužan da je ima i nosi sa sobom, i da je pokaže na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje.

katastar

Katastar prodaje naše lične podatke!

Shvativši da su njihovi najzaštićeniji podaci dosupni bezmalo svakom ko zatraži prepis lista nepokretnosti za zgradu u kojoj žive, više građana žalilo se Službi poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.