Partneri Srbija

Privatnost

Veliki broj institucija, organizacija i privrednih subjekata u svom radu prikuplja i koristi podatke o svojim zaposlenima, korisnicima, saradnicima i građanima uopšte, zbog čega su izloženi rizicima u pogledu narušavanja privatnosti. Nezakonito korišćenje ličnih podataka može biti posledica nepažnje, neznanja ili zloupotrebe. Postupanje u skladu sa pravnim okvirom u oblasti zaštite privatnosti nije samo zakonska obaveza, već je značajno i sa stanovišta održavanja poslovne reputacije, a često i zaštite finansijskih interesa. Unapređenjem internih politika i procedura u oblasti zaštite privatnosti uvode se jasna pravila i obaveze osoba koje u svom radu koriste podatke o ličnosti, čime se postiže usaglašenost između jednako legitimnih interesa kompanije ili organizacija da se zaštiti od ugrožavanja imovine i poslovne reputacije, i prava na privatnost fizičkih lica.

Partneri Srbija se duže od 10 godina bave pravnom regulativom i organizovanjem treninga i obuka u oblasti zaštite ličnih podataka.

Sadržaj i trajanje obuka zavise od nivoa znanja učesnika, specifičnosti određenih sektora, i potreba samih klijenata. Obuke se mogu organizovati sa ciljem upoznavanja učesnika sa pravnim okvirom u oblasti zaštite privatnosti, odnosno upravljanja internim procesima zaštite podataka, ili se mogu prilagoditi specifičnim sektorima, poput marketinga, finansijskih usluga, zdravstva, obrazovanja, itd.

Pogledajte naše obuke:

  • Osnovna obuka - USKORO OPŠIRNIJE
  • Napredna obuka za rukovaoce i obrađivače - USKORO OPŠIRNIJE
  • Obuka za lice za zaštitu podataka o ličnosti - USKORO OPŠIRNIJE