Aktuelno

Transparentnost u radu javnih preduzeća - između pravnog okvira i prakse

Transparentnost u radu javnih preduzeća - između pravnog okvira i prakse

26.11.2020.

Javna preduzeća i društva kapitala u Srbiji, u najvećem broju slučajeva, ne postupaju po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja...

Saznajte više
Vodič za tražioce informacija

Vodič za tražioce informacija

24.11.2020.

Kako do informacija o radu javnih preduzeća i društava kapitala u javnom vlasništvu?...

Saznajte više
Poziv na konferenciju „Transparentnost u radu javnih preduzeća - između pravnog okvira i prakse”

Poziv na konferenciju „Transparentnost u radu javnih preduzeća - između pravnog okvira i prakse”

20.11.2020.

Konferencija će se održati u utorak, 24. novembra 2020. godine, putem ZOOM aplikacije, od 14:00 do 16:00...

Saznajte više

Oblasti delovanja

oblast-delovanja-vladavina-prava

Vladavina prava

Odgovaramo na izazove i probleme koji proizilaze iz nedosledne primene načela podele vlasti u našem društvu.

oblast-delovanja-demokratska-infrastruktura

Demokratska infrastruktura

Zagovaramo transparentnost i otvorenost institucija, aktivne i uključene građane, slobodne i odgovorne medije.

oblast-delovanja-institucionalni-i-organizacioni-razvoj

Institucionalni i organizacioni razvoj

Bavimo se nedostatkom kapaciteta u javnom, privatnom i civilnom sektoru kao preprekom za pristup građana kvalitetnim uslugama i servisima.

oblast-delovanja-upravljanje-konfliktima

Upravljanje konfliktima

Adresiramo problem nedostatka tolerancije i kulture dijaloga u našem društvu koji se odražava u nedovoljnoj primeni mirnih načina za rešavanjem konflikata.

Usluge

Medijacija

Brzo, efikasno i uz manje troškova rešite spor

Saznajte više
 

Zaštita podataka

Saznajte ko i kako sme da rukuje vašim ličnim podacima

Saznajte više
 

Edukacija

Budućnost nemaju oni koji znaju, nego oni koji žele da uče

Saznajte više
 

Donatori