Naš tim

Blažo Nedić

predsednik Upravnog odbora

Ana Toskić Cvetinović

izvršna direktorka

Uroš Mišljenović

rukovodilac programa

Ana Dešić

rukovodilac finansija i usklađenosti poslovanja

Tamara Ljubović

koordinator za obuke i jačanje kapaciteta

Nastasija Stojanović

projektni i administrativni koordinator

Kristina Kalajdžić

istraživač

Damjan Mileusnić

mlađi istraživač

Oriana LaVilla

saradnik