NAPREDNE VEŠTINE PREGOVARANJA I KOMUNIKACIJE

Opis

Cilj obuke: Razvijanje veština pregovaranja i komunikacije u svakodnevnom i poslovnom životu, u cilju ispravnog razumevanja motiva i razloga drugačijeg oblika komuniciranja druge strane, kako bi se poboljšali i unapredili međusobni odnosi.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 12 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike, kao i advokatima, pravnicima, menadžerima, i drugim zaposlenim u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, savetnicima i konsultantima, zaposlenima u službama za ljudske resurse kao i svima koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u pregovore i rešavanje sporova.

Program obuke čine tri celine:

  • Prevazilaženje zastoja u komunikaciji/pregovaranju i efekata dugotrajnog nezadovoljstva/sukoba u odnosu
  • Rad sa intenzivnim osećanjima (tuga, strah, bes) i otpor ka promenama
  • Jezik pozitivne akcije – prevođenje negativno definisanih iskaza u afirmativne
  • Motivisanje strana da uđu u medijaciju

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-551 i mejla  office@partners-serbia.org

Treneri

Dragana Ćuk Milankov

Psiholog, fasilitatorka i medijatorka, licencirana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Predsednica Centra za alternativno rešavanje sukoba (CARS). Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, kao klinički psiholog i psihoterapeut. Aktivna u oblasti medijacije od 2002. godine. Dugogodišnja konsultantkinja Nemačke vladine organizacije za tehničku pomoć i saradnju (GIZ), u okviru projekta „Jačanje struktura za osnaživanje mladih i participaciju”, na programima školske medijacije i medijacije u zajednici. Angažovana u organizaciji za podršku žrtvama trgovine ljudima Atina u okviru koje sprovodi medijacije između korisnica programa i njihovih porodica. Učestvovala u više projekata uspostavljanja službe medijacije u Srbiji i Crnoj Gori. 2009. godine angažovana kao nacionalna konsultantkinja UNDP-ja na programu podrške sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji. Od 2011. godine koordinatorka radne grupe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za kreiranje službe medijacije u slučajevima diskriminacije. 2013. godine konsultantkinja UNWoman na programu podrške uspostavljanja mehanizma osobe od poverenja u okviru sektora bezbednosti, u domenu veština medijacije. Bila je angažovana kao gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica South East European Mediation Forum-a (SEEMF), Mediation Training Institute Community i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Autorka brojnih priručnika i publikacija.

Blažo Nedić

Međunarodni akreditovani medijator, advokat, trener i konsultant, sa preko 25 godina iskustva u Srbiji, Evropi i SAD. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, postdiplomske studije završio na Metropolitan Univerzitetu u Londonu, a master studije na Pravnom fakultetu Pepperdine Univerziteta u Los Anđelesu. Licencirani medijator i akreditovani trener za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke medijatora od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, medijator na listi Privredne komore Srbije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Sertifikovan od strane ABA Dispute Resolution Section, ADR Group, JAMS International i Svetske banke. Član globalne mreže medijatora ADR Center iz Rima i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Medijacijom se bavi od 2002. godine, a od 2006. bavi se isključivo vansudskim rešavanjem sporova i kao medijator postupao je u nekoliko stotina privrednih, imovinskih, radnopravnih i sporova u oblasti diskriminacije. Gostujući predavač na Klinici za medijaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2001. do 2008. radio kao pravni savetnik USAID programa reforme pravosuđa u Srbiji u organizaciji ABA/CEELI, na projektima pravne reforme i alternativnog rešavanja sporova. Član radnih grupa za izradu Zakona o medijaciji i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Autor brojnih stručnih publikacija i blogova, redovno drži treninge i prezentacije na temu medijacije i rešavanja sporova na domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama i događajima. Medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.