Partneri Srbija

Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji

29.06.2017.

Podrska-primeni-medijacije

Urednik: Blažo Nedić

Autori: Blažo Nedić, Nebojša Đuričić

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 1.000

Beograd, april 2017

Kategorije

MedijacijaPublikacije