Osnovne novine u Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine

30.01.2017.

Osnovne novine u Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine

ZKP-novine-230x300

Autor: dr Veljko Delibašić

Beograd, 2016. godine

Kategorije

Vladavina prava