Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici

15.02.2016.Autor:
Blažo Nedić i Ana Toskić

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Prelom i dizajn:Kliker Dizajn, Beograd

Štampa:Manuarta, Beograd

Tiraž:500

Beograd, Avgust 2015.

Kategorije

Publikacije