Priručnik za sudije Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

15.02.2016.Autori:
Biljana Tamburovski Baković, Blažo Nedić, Uroš Mišljenović

Kategorije

Publikacije