Vodič kroz sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

02.11.2015.Urednice:
Catherine Bridge, Ana Toskić

Autori: Luka Andrić, Branko Radulović, Milan Stefanović, Marko Brežančić, Gordon W. Johnson, Blažo Nedić

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 500

Kategorije

Publikacije