Partneri Srbija

Aktivni građani protiv korupcije

30.12.2014.


Udruženja građana Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Pravni skener od decembra 2012. do juna 2014. godine sproveli su projekat „Aktivni građani protiv korupcije – primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici“ (Projekat). Projekat su u najvećem delu finansijski podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Ova publikacija sadrži prikaz aktivnosti koje su sprovedene u okviru projekta i predstavlja rezultate koji su postignuti. Predstavljeni su: antikorupcijske intervencije i saradnja sa opštinama Pantelej i Beočin i bolnicom „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu na prepoznavanju i unapređenju procedura koje su podložne korupciji; analiza sudske prakse za krivična dela korupcije; rezultati anketiranja predstavnika organizacija civilnog društva o njihovoj ulozi u borbi protiv korupcije, kao i percepcija građana u vezi sa razmerama prisustva korupcije u zdravstvu, sa osvrtom na glavne izazove u pogledu suzbijanja korupcije u ovoj oblasti.

Kategorije

Publikacije