Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

02.11.2014.Izdavač:
Partneri za demokratske promene Srbija

Za Izdavača: Blažo Nedić

Urednici: Blažo Nedić, Ana Toskić

Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović, Marija Berta

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 500

Kategorije

MedijacijaPublikacijeUpravljanje konfliktima