Šta je diskriminacija i kako se od nje zaštititi – Jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije

02.11.2014.

publikacije_sta_je_diskriminacija

Autori:

  • Prof. dr Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti
  • Kosana Beker, MA, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti

Skraćenu i pojednostavljenu verziju Praktikuma priredile: : Dragana Ćirić Milovanović, Lea Šimoković

Ilustracije: Vasil Vasev

Izdavač:

  • Partneri za demokratske promene Srbija
  • Centar za alternativno rešavanje sukoba

Za Izdavača: Blažo Nedić

Dizajn i prelom: Mlađan Petrović

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 500

Stvaranje ove publikacije pomogli su Evropska unija i Sigrid Rausing Trust. Sadržaj publikacije je isključivo odgovornost autorki i ne predstavlja nužno stavove donatora.

Kategorije

Publikacije