Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke

04.11.2013.

publikacije_primena_nacela_oportuniteta

Izdavač:Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Autori:prof. dr Stanko Bejatović, dr Vojislav Đurđić, prof. dr Milan Škulić, dr Goran Ilić, mr Jasmina Kiurski, mr Marina Matić, Radovan Lazić, Svetlana Nenadić, Verica Trninić

Saradnici: : Leposava Porubović-Vujanović, Moma Ilić

Štampa: ATC, Beograd

Tiraž: 500

Beograd, 2012.

Kategorije

Vladavina pravaPublikacije