Privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji - Analiza odabranih sektorskih propisa i njihove primene

05.05.2021.

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija)
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Urednik: Uroš Mišljenović
Autori: Damjan Mileusnić, Danilo Ćurčić, Dunja Tasić, Jelena Adamović, Kristina Kalajdžić, Miloš Kovačević, Mihailo Pavlović, Nina Nicović, Uroš Mišljenović
Recenzent: Ana Toskić Cvetinović
Lektura i korektura: Tamara Ljubović
Beograd, mart 2021.

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Za sadržinu ove publikacije isključivo su odgovorni Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje „Da se zna!”, Beogradska otvorena škola, NVO ATINA i Inicijativa A11, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Kategorije

PrivatnostPublikacijeSačuvaj privatnost – odupri se pritisku