Partneri Srbija

Monitoring kršenja prava na privatnost u medijima

07.03.2022.

Izdavač: Partneri Srbija
Autorke studije: Jelena Kleut i Dragana Prodanović
Istraživači/ce: Nastasija Stojanović, Kristina Kalajdžić, 
Jana Vujić, Milica Andrić i Milan Aleksić
Prelom i dizajn: Kliker Dizajn
Godina: 2022
Ova publikacija je objavljena uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo su odgovorni Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje „Da se zna!”, Beogradska otvorena škola, NVO ATINA i Inicijativa A11, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.
SVI POJMOVI KOJI SU U TEKSTU UPOTREBLjENI U MUŠKOM GRAMATIČKOM RODU OBUHVATAJU MUŠKI I ŽENSKI ROD LICA NA KOJA SE ODNOSE.

Kategorije

Publikacije