OREZIVANJE GLAVE DRVETA – SPAS ILI PUT KA UNIŠTENJU?

06.06.2022.

Autorke: Nevena Milošević i Hristina Kovačević

Na ulicama Beograda, ali i drugih gradova u Srbiji, sve češće se mogu videti drvoredi koji su orezani tako da su praktično ostali bez krošnje. Reč je o takozvanoj toping metodi koja podrazumeva odsecanje čitave krošnje stabla, zbog čega dobija naziv orezivanje „u glavu“ ili prevršavanje. Dok brojni stručnjaci kažu da ona dovodi do slabljenja i sušenja drveća, iz beogradskog JKP „Zelenila“ objašnjavaju da je, kada redovno orezivanje više ne rešava problem preraslog stabla, orezivanje prevršavanjem jedini način da se u urbanoj sredini sačuva stablo.

Stručnjaci sa Šumarskog fakulteta se ne slažu sa tim da je Srbija izabrala najbolji način održavanja i nege drveća. Među njima je i docentkinja Dragana Skočajić koja kaže da „orezivanjem sa velikim poprečnim presecima drvo reaguje obrazovanjem velikog broja izbojaka za zamenu nedostajuće lisne mase“. To znači da drvo površinski obrazuje veliku količinu novih grana. One nemaju čvrst oslonac, a brzo dobijaju na masi. U procesu razvitka, nove grane koriste obilje organskih materija, što slabi stablo. 

 

 

(Foto: Hristina Kovačević / Opis . Opština Zvezdara)

Sa ovim stavom se slažu i mnogi stručnjaci iz ekoloških udruženja koja se bore za zaštitu drveća, pa tako pejzažni arhitekta Nemanja Marinković iz „Eko straže“ kaže da se na ovaj način skraćuje životni vek drveta.

„Drvo faktički ostaje bez svoje ekosistemske funkcije i sve naknadne mere nege mogu samo delimično usporiti neminovno sušenje i truljenje“, kaže Marinković.
Takođe, dodaje da zbog svoje fiziološke slabosti, drvo postaje podložnije napadima biljnih vaši:
„Nije isto kada vaši napadnu drvo koje je zdravo i ima razvijenu punu lisnu masu i kada napadne drvo čija je lisna masa desetkovana orezivanjem“, objašnjava.
Ovakav vid orezivanja predstavlja najinvanzivniji metod nege drveća i nije preporučljiv za primenu prema „Američkom nacionalnom standardu za negu drveća“ (ANSI A300),. Tree Pruning to ANSI Standards (tcia.org) Ovaj standard se primenjuje u SAD-u i Kanadi, a u pojedinim državama se njegovo kršenje kažnjava. Mnoge međunarodne ekološke organizacije (International Society of Arboriculture, European Arboricultural Council, Tree Care Industry Association) sprovode edukacije i propise o štetnom dejstvu ove metode, kojih se pridržava i Evropska unija.

Najlakši i najbrži način da se oslobodi prostor

Krajem januara i početkom februara je ova metoda primenjena i na čitav drvored u Njegoševoj ulici na Vračaru. Na to su ukazali iz Pokreta „Ne davimo Beograd“ iz kojeg poručuju da sečenjem krošnje ostajemo bez hlada, a centar grada postaje jedno veliko toplotno ostrvo. 

(Foto: Preuzeto sa facebook stranice "Ne davimo Beograd" Autor: Luka Babić /Opis – Vračar: Njegoševa ulica)

 

 

Da se ovakvom metodom ostaje bez hlada, ali dobija na prostoru, objašnjavaju stručnjaci. Inženjer pejzažne arhitekture Zlata Šipovac smatra da se stabla orezuju „u glavu“ zato što je to najlakši, najjeftiniji i najbrži način da se oslobodi prostor.

„To se kod nas radi iz neznanja i nedostatka stručnog kadra koji nedostaje u institucijama za orezivanje zelenila i uređenje zelenog prostora. Većinom je to izgovor za oslobođanje kablova električne energije i drugih instalacija kojima 'smeta' krošnja“, kaže Šipovac.

Zato profesorka Skočajić sa Šumarskog fakulteta zaključuje da nadležni sa urbanizacijom grada dolaze do problema, jer treba da grad učine funkcionalnim, ali u isto vreme i ekološki zdravim mestom za život.

„Problem nastaje tako što se u uskim ulicama sade vrste koje formiraju široke krošnje, koje ometaju saobraćaj ili izgradnju, ili su stabla posađena blizu objekata“,  kaže Skočajić.

Sa stavovima stručnjaka se slažu i pokreti koji su posvećeni borbi za očuvanje ekologije grada. Jasmina Šuša iz Grupe za zaštitu životne sredine pokreta „Ne davimo Beograd“ smatra da grad pod hitno treba da obustavi primenu ovog postupka, s obzirom na to da je ostalo samo 12 odsto površine pod zelenilom i šumama u Beogradu.

„Pokret 'Ne davimo Beograd' smatra da je potrebno zaustaviti štetnu praksu prevršavanja  drveća, koju JKP 'Zelenilo-Beograd' primenjuje, iako je ona napuštena u drugim zemljama“, zaključuje Šuša.

Pored svih navedenih problema, toping metoda je problematična i zbog finansija. Naime,  održavanje takvih stabala je skupo, jer podrazumeva ulaganje u drvo koje kasnije ne može da povrati nijednu funkciju koju je obavljalo pre orezivanja, smatraju stručnjaci iz Eko Straže.

JKP „Zelenilo“: Orezivanjem se stabla čuvaju

Iz JKP „Zelenilo-Beograd“, koje je nadležno za negu drveća, kažu da su ovu specifičnu metodu orezivanja primenili na više od hiljadu pojedinačnih stabala i objašnjavaju da se ona koristi u slučaju kada „stabla, u određenom trenutku, dostižu svoje zrelo doba i fiziološki su u fazi kada postaju potencijalna pretnja po korisnike urbane sredine i po materijalno dobro urbanog prostora“.

Takođe, ova metoda se upotrebljava „kada gabariti zrelih stabala, posebno u drvoredima, prevazilaze projektovane ili čak i neprojektovane prostore, i pored redovnog održavanja“, dodaju iz „Zelenilo-Beograd“.

Napominju da se stabla tokom svog životnog veka orezuju, jer je to način da se stablo sačuva.

„Kada dođu do tačke kada redovno orezivanje više ne rešava problem preraslog stabla, orezivanje prevršavanjem je jedini način da, u urbanoj sredini, sačuvate stablo, a da rešite potencijalni problem koji on sa sobom nosi“, ističu iz JKP „Zelenilo-Beograd“.

U svom obrazloženju navode da je fotografija (broj 3) platana koju su nam dostavili dokaz da stabla koja su orezana u Beogradu ne umiru. Prema njihovim rečima, na fotografiji je prikazana ulica Cara Dušana, deset meseci nakon orezivanja pomenutom metodom.