Partneri Srbija

Privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji - Reforma i primena pravnog okvira u odabranim sektorskim oblastima (2021.-2022.)

13.07.2022.

Izdavač: Partneri Srbija
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Urednik: Uroš Mišljenović
Autori:
Nina Nicović
Ana Toskić Cvetinović
Milica Tošić
Milica Marinković
Vlada Šahović
Damjan Mileusnić
Uroš Mišljenović
Godina: Beograd, 2022.


Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo su odgovorni Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje „Da se zna!”, Beogradska otvorena škola, NVO ATINA i Inicijativa A11, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Kategorije

PrivatnostPublikacijeSačuvaj privatnost – odupri se pritisku