Partneri Srbija

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Kancelariju za javne nabavke

11.08.2022.


Izdavač:
Partneri Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Autori: Pravni skener i Partneri Srbija

Dizaj: Ivana Zoranović

Godina: jul, 2022.

Stavovi izraženi u ovom dokumentu ne moraju nužno odražavati stavove Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD, Američke agencije za međunarodni razvoj ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Kategorije

PublikacijeTajnost u oblasti javnog zdravlja