Saradnja pravosuđa i medija na lokalu

13.09.2022.

Izdavač:
Partneri Srbija
Za izdavača:
Ana Toskić Cvetinović
Autorka:
Jovana Živanović, Južne vesti
Saradnik na istraživanju: 
Nikola Marković, Južne vesti
Dizajn i prelom:
Dosije Studio Beograd
Beograd, avgust 2022


Izradu ove publikacije podržao je Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona. Mišljenja, nalazi i zaključci iskazani u ovoj publikaciji su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

 

Kategorije

PublikacijeUpotreba novih medija za promociju transparentnosti vlasti