Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa - sažetak i preporuke

14.09.2022.

Izdavač:
Partneri Srbija
www.partners-serbia.org 
Za izdavača:
Ana Toskić Cvetinović
Autorka:
Kristina Kalajdžić, Partneri Srbija
Dizajn i prelom:
Dosije Studio Beograd
Beograd, avgust 2022.


Izradu ove publikacije podržao je Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i  sprovođenje zakona. Mišljenja, nalazi i zaključci iskazani u ovoj publikaciji su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Kategorije

PublikacijeUnapređenje poverenja građana u pravosudni sistem Srbije