Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

15.09.2022.

Izdavač: Partneri Srbija
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Autorka:
Kristina Kalajdžić
Saradnici na istraživanju:
Aleksandar Stankov
Ana Toskić Cvetinović
Damjan Mileusnić
Milica Tošić
Dizajn i prelom: Dosije StudioBeograd
Beograd, avgust 2022.Izradu ove publikacije podržao je Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i  sprovođenje zakona. Mišljenja, nalazi i zaključci iskazani u ovoj publikaciji su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

 

Kategorije

PublikacijeUnapređenje poverenja građana u pravosudni sistem Srbije