PROAKTIVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA: SMJERNICE I PRAKSE

17.03.2023.

 
 Izdavač:

 Centar za demokratsku tranziciju
 Autor:
 Bojan Spaić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 Dizajn i prelom:
 Zašto ne?
 Godina:
 Beograd, Februar 2023.
Ovaj dokument je deo projekta koji finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED). Sadržaj ne odražava nužno mišljenje donatora.

Kategorije

Publikacije