Partneri Srbija

Više sloboda na internetu

01.10.2022.

                                                             Više sloboda na internetu

O PROJEKTU

DONATOR


PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

decembar 2022. – jul 2023.

O projektu: Cilj programa Više sloboda na internetu (GIF) je da se pozabavi kršenjem digitalnih prava u Srbiji. Projekat podržava koalicije i radne grupe koje se sastoje od organizacija civilnog društva, predstavnika medija, lokalnog i globalnog tehnološkog sektora i zainteresovanih strana u javnom sektoru kako bi se pomoglo u povećanju razumevanja i identifikacije i odgovora na zloupotrebe ljudskih prava korišćenjem modernih tehnologija, kako bi se osiguralo da će prava građana na privatnost i slobode izražavanja i okupljanja biti poboljšane.

Kategorije

Privatnost