Partneri Srbija

ZA SNAŽNIJE GRAĐANSKO DRUŠTVO

01.09.2022.

                                                                   ZA SNAŽNIJE GRAĐANSKO DRUŠTVO

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

februar 2022. – februar 2027.

Projekat Za snažnije građansko ima za cilj da odgovori na izazove s kojima se građansko društvo u Srbiji suočava poslednjih godina, ali i decenija. Ova petogodišnja inicijativa je usmerena ka stvaranju ključnih preduslova za funkcionisanje i dalji razvoj civilnog društva u Srbiji, unapređenje prostora u kome organizacije deluju kao uspešni zagovarači, partneri, ali i mehanizmi za praćenje (watchdog) koji osiguravaju da se svi glasovi čuju i da potrebe građana i građanki budu deo javnih politika.

Ciljevi projekta su:

 • Opremanje civilnog društva novim znanjima, veštinama i alatima za prikupljanje sredstava, preduzetništvo, za bolje povezivanje sa različitim zainteresovanim strana i za bolju komunikaciju svojih programa i aktivnosti, kao i jačanje spremnosti organizacija da odgovore na unutrašnje, ali i spoljašnje izazove koji mogu da uspore njihov dalji razvoj i delovanje
 • Uspostavljanje i stalno unapređivanje saradnje i dijaloga između ključnih aktera u procesu razvoja demokratije
 • Povećanje podrške građana aktivnostima organizacija civilnog društva
 • Stvaranje održivih mehanizama za učešće civilnog društva u javnim politikama i dijalogu za institucijama.

 

Aktivnosti:

 • Uspostavljanje partnerstava sa 25 lokalnih organizacija širom Srbije (po pet u svakom od pet regiona Srbije) koje će služiti kao lokalni centri podrške i biti osnažene da nastave misiju osnaživanja mreže od 300 organizacija, građanskih inicijativa, pokreta i neformalnih inicijativa širom Srbije;
 • Pokretanje programa podrške i jačanja kapaciteta civilnog društva za održivi razvoj organizacija i rešavanje spoljašnjih i unutrašnjih izazova koji ometaju efikasno delovanje u zajednici;
 • Uspostavljanje mehanizma za brzo reagovanje kako bi se pružila direktna pravna i tehnička podrška organizacijama civilnog društva i drugim aktivistima koji se suočavaju sa iznenadnim pretnjama zbog novih zakona ili propisa;
 • Pokrenuti dijalog sa relevantnim domaćim i međunarodnim donatorima, predstavnicima poslovnog sektora, organizacijama civilnog društva i aktivistima o novim finansijskim okvirima i mogućnostima za civilno društvo;
 • Pružanje tehničke podrške Vladi Republike Srbije u domenu dijaloga s građanima i građanskim društvom i unapređenja mehanizama za konsultacije;
 • Podrška u procesu kreiranja održivih mehanizama za učešće civilnog društva u javnim politikama i dijalogu za institucijama;
 • Podrška civilnom društvu u zagovaranju za podsticajno okruženje za dalji razvoj civilnog društva.

Očekivani rezultati

 • Civilno društvo je osnaženo da odgovori na unutrašnje i spoljašnje izazove koji utiču na rad i delovanje organizacija;
 • Unapređena finansijska održivost organizacija civilnog društva;
 • Povećana podrška građana aktivnostima organizacija civilnog društva;
 • Unapređena saradnja unutar civilnog društva;
 • Unapređen pravni okvir za delovanje i razvoj civilnog društva;
 • Poboljšana saradnja organizacija civilnog društva i institucija u procesu kreiranja i implementacije javnih politika;
 • Poboljšan imidž civilnog društva.

Kategorije

Za snažnije građansko društvo