Partneri Srbija

Budućnost Zapadnog Balkana u digitalnoj Evropi

03.02.2021.

                                                                   

Budućnost Zapadnog Balkana u digitalnoj Evropi

O PROJEKTU

DONATOR

 PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

decembar 2023. – avgust 2024.

Projekat "Budućnost Zapadnog Balkana u digitalnoj Evropi" ima za cilj unapređenje zaštite ljudskih prava u digitalnom okruženju, fokusirajući se na: a) pripremu zemalja regiona (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo) za harmonizaciju nacionalnih propisa sa Regulativom o digitalnim uslugama (Digital Services Act, u daljem tekstu: DSA) i Regulativom o digitalnom tržištu (Digital Market Act, u daljem tekstu: DMA); i 2) ocenu uticaja dosadašnje primene ovih akata u regionu. Kroz usklađene aktivnosti, projekt će ojačati kapacitete organizacija civilnog društva, medija, i fact-checkera, postavljajući temelje za koordinisanu akciju i zagovaračke aktivnosti sa institucijama, a sve u cilju ostvarivanja boljih standarda zaštite digitalnih prava građana.

Očekivani rezultat projekta je osnažena zajednica, informisani donosioci odluka, i podstaknuta javnost koja je svesna i aktivna u zaštiti svojih digitalnih prava u dinamičnom digitalnom okruženju. Takođe, aktivnosti projekta su usmerene ka stvaranju regionalne mreže organizacija civilnog društva, medija i aktivista koji će se koordinisanom akcijom zalagati za stavljanje akcenta na zaštitu ljudskih prava kada institucije počnu da implementiraju i primenjuju mehanizme iz DSA i DMA.

Kategorije

PrivatnostDobro upravljanje