Partneri Srbija

Građani imaju moć

01.04.2018.

GRAĐANI IMAJU MOĆ

Partneri Srbija, kao deo konzorcijuma koji predvodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), zajedno sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP), implementiraju četvorogodišnji projekat „Građani imaju moć“, koji je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj.

Osnovni cilj ovog projekta je da kreira okruženje u kome će građani i građanke zahtevati veće učešće u procesu donošenja odluka i kreiranja javnih politika, što predstavlja prvi korak ka odgovornijoj i inkluzivnijoj javnoj upravi. To zahteva dvosmerni pristup, gde je potrebno da građani budu svesni da su oni poslodavci i finansijeri svake javne uprave, a da istovremeno i vlast shvati da su oni odgovorni građanima, te da njihov rad mora biti transparentan i kontrolisan.

Specifični ciljevi ovog projekta su:

  • osnaživanje nosilaca promena na lokalnom nivou (organizacija civilnog društva, građana i građanki, „grassroots“ inicijativa, novinara) da zahtevaju efikasnu primenu antikoruptivnih mera i veću odgovornost državnih institucija,
  • vraćanje poverenja građanima u delotvornost i efikasnost društvenog angažmana.

Kategorije

Dobro upravljanjeGrađani imaju moć