Odložena prezentacija povodom početka projekta „Medijacija u advokaturi“

28.02.2018.

Партнери за демократске промене Србија и Aдвокатска комора Србије,   

уз подршку Амбасаде Краљевине Холандије у Србији

позивају Вас на презентацију поводом почетка пројекта

„Медијација у адвокатури“

која ће се одржати

у среду 28. фебруара 2018. године од 14:00 до 15:30

y Медија Центру, Теразије 3, Београд

 

Након успешно спроведеног пројекта „Подршка примени медијације у правосуђу”, у оквиру кога су успостављене инфо-службе за подршку медијацији у Другом основном суду у Београду и у Основном и Вишем суду у Чачку, те успостављен капацитет за организовање медијација у оквиру Адвокатске коморе Чачка, Партнери Србија отпочињу спровођење новог пројекта „Медијација у адвокатури“, уз подршку Амбасаде Краљевине Холандије у Србији. Циљ овог пројекта је јачање приступа правди путем подизања капацитета адвокатуре за спровођење поступака медијације у решавању спорова.
На презентацији присутнима ће се обратити:
  • Представник Амбасаде Краљевине Холандије у Србији
  • Представник Адвокатске коморе Србије
  • Представник Врховног касационог суда
  • Представник Министарства правде Републике Србије
  • Представник Адвокатске коморе Београда
  • Представник Адвокатске коморе Војводине
  • Представник Адвокатске коморе Ниша
  • Блажо Недић, адвокат и медијатор, Партнери за демократске промене Србија
Молимо Вас да своје учешће потврдите до понедељка, 26. фебруара у 15:00 часова путем телефона 011/3231-551 или на office@partners-serbia.org.

Медијација је у свету постала један од примарних вансудских начина решавања спорова, од Сједињених Америчких Држава где се преко 95% спорова решава ван суда, до Европске уније која је усвојила директиве и препоруке  у циљу равномерне заступљености медијације и судског поступка у решавању спорова. Овај тренд прати и Србија, где је правни оквир употпуњен Законом о посредовању у решавању спорова из 2014. године. Опредељење за примену медијације потврђено је и 28. јуна 2017. године, доношењем заједничког „Упутства за унапређење медијације у Србији“, од стране Врховног касационог суда, Високог савета судства и Министарства правде, којим се судови у Србији подстичу да већи број предмета из своје надлежности упућују на решавање путем медијације, те да успостављају везе са екстерним организацијама и удружењима за пружање услуга медијације. Адвокатура и адвокати су један од субјеката чије учешће и подршка су веома важни за развој и примену вансудских начина решавања спорова, као и за олакшан приступ грађана правди и свеукупну ефикасност правосуђа.

Kategorije

IzdvajamoMedijacijaMedijacija u advokaturiVesti