Partneri Srbija

Analiza – Postupanje prekršajnih sudova u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

27.02.2019.

Kristina-analiza

Autor analize: Kristina Kalajdžić

Saradnici na istraživanju: Ana Toskić, Uroš Mišljenović

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Prelom, lektura i korektura: Tamara Ljubović

Januar 2019.

Projekat finansira Evropska unija

Kategorije

Dobro upravljanjeBudućnost slobode informacija u SrbijiPublikacije