Partneri Srbija

Analiza – Postupanje Upravnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

27.02.2019.

Milan-analiza

Autor analize: Milan Stefanović

Saradnici na istraživanju: Kristina Kalajdžić, Uroš Mišljenović

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Prelom, lektura i korektura: Tamara Ljubović

Januar 2019.

Projekat finansira Evropska unija

 

Kategorije

Dobro upravljanjePublikacije