Analiza primene standarda transparentnosti u sudovima u Republici Srbiji

01.10.2020.


 

Izdavač:Partneri Srbija

Za izdavača:Ana Toskić Cvetinović

Autori analize: Uroš Mišljenović, Blažo Nedić, Damjan Mileusnić, Nastasija Stojanović, Kristina Kalajdžić

Lektura i korektura: Tamara Ljubović

Dizajn i prelom: Dosije Studio Beograd

Beograd, oktobar 2020.
 Publikacija „Analiza primene standarda transparentnosti u sudovima u Republici Srbiji” nastala je u okviru projekta „Obezbeđivanje transparentnosti u pravnom sistemu i poverenje građana u sudove u Republici Srbiji” koji realizuju Partneri za demokratske promene Srbija, uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj publikacije je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Kategorije

PublikacijeTransparentnost u pravnom sistemu