Pitanje transparentnosti pravosuđa je pitanje integriteta pravosudnih organa

Pitanje transparentnosti pravosuđa je pitanje integriteta pravosudnih organa

Kristina Kalajdžić, istraživačica u organizaciji Partneri Srbija   U stručnoj javnosti koja prati reformu pravosuđa ovih dana jedna od važnijih tema je da li će Visoki savet sudstva otvoriti sv...

Saznajte više
Nedostatak proaktivne transparentnosti institucija – otežan pristup informacijama od javnog značaja

Nedostatak proaktivne transparentnosti institucija – otežan pristup informacijama od javnog značaja

Dana 27. septembra, Partneri Srbija i organizacija Transparentnost Srbija obeležili su Međunarodni dan prava javnosti da zna i organizovali konferenciju Transparentnost na agendi – Pristup informacija...

Saznajte više
Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Izdavač: Partneri SrbijaZa izdavača: Ana Toskić CvetinovićAutorka:Kristina KalajdžićSaradnici na istraživanju:Nina Nicović Ana Toskić Cvetinović Damjan Mileusnić Milica Tošić Lena Nedeljković D...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
U kom delu javnog sektora ima najviše korupcije?

U kom delu javnog sektora ima najviše korupcije?

Autor: Kristina Kalajdžić, Partneri Srbija U avgustu i septembru ove godine Partneri Srbija poslali su zahteve za pristup informacijama od javnog značaja svim sudovima i tužilaštvima koja procesuiraj...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Uspešan završetak projekta „Obezbeđivanje transparentnosti u pravnom sistemu i poverenja građana u sudove u Republici Srbiji“

Uspešan završetak projekta „Obezbeđivanje transparentnosti u pravnom sistemu i poverenja građana u sudove u Republici Srbiji“

U okviru projekta Obezbeđivanje transparentnosti u pravnom sistemu i poverenja građana u sudove u Republici Srbiji, koji je organizacija Partneri Srbija sprovela u periodu od februara do oktobra 2020....

Saznajte više
Kako do informacija o radu sudova - Smernice za tražioce informacija od javnog značaja

Kako do informacija o radu sudova - Smernice za tražioce informacija od javnog značaja

Priredili: Istraživački tim Partnera Srbija Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Lektura i korektura: Tamara Ljubović Prelom i dizajn: Dosije studio Beograd, oktobar 2020....

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza primene standarda transparentnosti u sudovima u Republici Srbiji

Analiza primene standarda transparentnosti u sudovima u Republici Srbiji

  Izdavač:Partneri Srbija Za izdavača:Ana Toskić Cvetinović Autori analize: Uroš Mišljenović, Blažo Nedić, Damjan Mileusnić, Nastasija Stojanović, Kristina Kalajdžić Lektura i kor...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Preporuke za unapređenje transparentnosti u radu sudova Republike Srbije

Preporuke za unapređenje transparentnosti u radu sudova Republike Srbije

U okviru projekta Obezbeđivanje transparentnosti u pravnom sistemu i poverenja građana u sudove Republike Srbije koji je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru USAID Proj...

Saznajte više
Transparentnost u pravnom sistemu

Transparentnost u pravnom sistemu

OBEZBEĐIVANJE TRANSPARENTNOSTI U PRAVNOM SISTEMU I POVERENJA GRAĐANA U SUDOVE U REPUBLICI SRBIJI O PROJEKTU DONATOR PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA februar 2020. – o...

Saznajte više
Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

  Autori: Uroš Mišljenović, Ana Toskić Izdavača: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd Lektura i korektura: Mili...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT