Partneri Srbija

Preporuke za unapređenje transparentnosti u radu sudova Republike Srbije

20.09.2020.

U okviru projekta Obezbeđivanje transparentnosti u pravnom sistemu i poverenja građana u sudove Republike Srbije koji je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru USAID Projekta vladavine prava, Partneri Srbija od februara meseca ove godine bave se analizom proaktivne i reaktivne transparentnosti u radu 30 osnovnih i viših sudova na teritoriji Republike Srbije.

Na osnovu nalaza istraživanja i konsultacija sa predstavnicima osnovih i viših sudova, Visokom savetu sudstva i Ministarstvu pravde upućene su Preporuke za unapređenje transparentnosti rada sudova, a sve u cilju sticanja uslova za kreiranje što bolje prakse u pristupu informacijama od javnog značaja. 

Preporuke VSS
 
 

Kategorije

Vladavina pravaDobro upravljanjeVestiTransparentnost u pravnom sistemu