Kako do informacija o radu sudova - Smernice za tražioce informacija od javnog značaja

02.10.2020.Priredili:
Istraživački tim Partnera Srbija

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Lektura i korektura: Tamara Ljubović

Prelom i dizajn: Dosije studio

Beograd, oktobar 2020.
 Vodič „Kako do informacija o radu sudova: smernice za tražioce informacija od javnog značaja” nastao je u okviru projekta Obezbeđivanje transparentnosti u pravnom sistemu i poverenje građana u sudove u Republici Srbiji koji realizuju Partneri za demokratske promene Srbija uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj publikacije je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.


Kategorije

PublikacijeTransparentnost u pravnom sistemu