Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

23.01.2015.Autor:
Uroš Mišljenović, Blažo Nedić, Ana Toskić

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 500

Izrada ove publikacije omogućena je podrškom Evropske unije i američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i ne mora neophodno odslikavati stavove Evropske unije i USAID ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
Svi pojmovi koji su u tekstu upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Kategorije

PrivatnostDobro upravljanjePublikacije