Osnovna obuka za posrednike medijatore u Beogradu

18.09.2019.

Partneri Srbija u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbija (NUMS) organizuju

OSNOVNU OBUKU ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE

od 18. do 22. septembra 2019. godine u Beogradu

u Belgrade City hotelu, Savski trg 7

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština za obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju sporova, unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakondnevnom radu.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS“, br. 146/14) i predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde RS.

PREDAVAČI:

  • Dragana Ćuk Milankov, psiholog, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba
  • dr Jelena Arsić, medijatorka, Pravni fakultet Univerziteta Union
  • Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke, Partneri Srbija

Obuka je namenjena rukovodiocima i zaposlenima u javnim i privatnim institucijama, nezavisnim telima, organizacijama i udruženjima građana, lokalnim samoupravama, direktorima i menadžerima privrednih društava, nezavisnim konsultantima i ekspertima svih profesija, advokatima, pravnicima, psiholozima, pedagozima, stečajnim upravnicima, kao i drugim profesijama, te svima koji žele da ovladaju veštinama konstruktivne komunikacije, pregovaranja i medijacije.

Termini obuke:

  • sreda, četvrtak, petak: od 15:00 do 20:00
  • subota i nedelja: od 09:00 do 15:00

Kotizacija iznosi 34.500,00 dinara i obuhvata nastavu, priručnik za obuku, radni materijal i dodatnu literaturu, osveženje tokom 5 dana obuke, kao i Uverenje o završenoj obuci. Plaćanje se može izvršiti u 3 rate – prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, odnosno po dobijanju profakture, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga i treća rata mogu uplatiti najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara u prilogu i slanjem na email adresu:  office@partners-serbia.org

PRIJAVNI FORMULAR (.word)

POZIVNO PISMO (.pdf)

 

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-551.

Kategorije

MedijacijaEdukacija