Zaštita od mobinga (i) nakon pandemije

06.09.2020.

Autor: Damjan Mileusnić, mlađi istraživač u Partnerima Srbija

Pandemija korona virusa u Srbiji polako jenjava, a veliki broj zaposlenih se, nakon dva meseca rada od kuće, postepeno vraća na svoja radna mesta. Imajući u vidu da aktuelna situacija predstavlja najveću pretnju svetskoj ekonomiji još od 2008. godine, na poslodavcima je veći pritisak da pokušaju da sačuvaju svoje biznise i prilagode poslovanje i svoje zaposlene na nove poslovne okolnosti. Ove okolnosti, u kombinaciji sa panikom oko virusa, mogu dovesti do neproduktivnog i stresnog radnog okruženja, pa samim tim i do češće pojave mobinga tj. zlostavljanja na radu. Stoga, važno je upoznati građane sa pojmom mobinga, njihovim pravima u toj situaciji kao i mehanizmima zaštite koji im stoje na raspologanju.