Partneri Srbija

Zaštita ličnih podataka je osnova poverenja u izborne procese

Zaštita ličnih podataka je osnova poverenja u izborne procese

Kristina Obrenović, istraživačica i projektna kooridnatorka, Partneri Srbija   U period od 24. do 26 januara održana je četvrta po redu “Nedelja privatnosti” u organizaciji Partnera Srbija. “Ne...

Saznajte više
Pitanje transparentnosti pravosuđa je pitanje integriteta pravosudnih organa

Pitanje transparentnosti pravosuđa je pitanje integriteta pravosudnih organa

Kristina Kalajdžić, istraživačica u organizaciji Partneri Srbija   U stručnoj javnosti koja prati reformu pravosuđa ovih dana jedna od važnijih tema je da li će Visoki savet sudstva otvoriti sv...

Saznajte više
Bez nadzora nad tajnim podacima na Zapadnom Balkanu

Bez nadzora nad tajnim podacima na Zapadnom Balkanu

Kristina Kalajdžić, Partneri Srbija   Regionalno istraživanje o otvorenosti institucija Zapadnog Balkana pokazuje da ne postoji adekvatan nadzora nad tajnošću podataka u Srbiji, Crnoj Gori, Sev...

Saznajte više
Tajnost podataka - sistemski neuređena oblast

Tajnost podataka - sistemski neuređena oblast

Autorka: Kristina Kalajdžić, Partneri Srbija   Nakon što je odbačena krivična prijave protiv policajke Katarine Petrović za krivično delo zloupotreba službenog položaja iz Krivičnog zakonika Sr...

Saznajte više
Želimo da znamo šta ste radili prošlog leta

Želimo da znamo šta ste radili prošlog leta

Autorka: Ana Toskić Cvetinović, izvršna direktorka organizacije Partneri Srbija“Savremena totalitarna država zasnovana je na tajnosti u korist režima i intenzivnom nadzoru i ogoljenosti svih drugih su...

Saznajte više
Gde je transparentnost u nacrtima zakona o radu pravosuđa

Gde je transparentnost u nacrtima zakona o radu pravosuđa

Autorka: Kristina Kalajdžić, Partneri Srbija   Analiza nacrta zakona o pravosuđu pokazuje da unapređenje transparentnosti rada pravosuđa nije visoko na lestvici prioriteta reforme pravosudnog s...

Saznajte više
Transparentnost dolazi sa vrha

Transparentnost dolazi sa vrha

Autorka: Kristina Kalajdžić, Partneri Srbija U okviru projekta „Unapređenje poverenja građana u pravosudni sistem Srbije“ Partneri Srbija sprovode istraživanje o transparentnosti sudova i tužilaštava...

Saznajte više
Hajde da pričamo o aktivistima

Hajde da pričamo o aktivistima

Autorka: Milica Tošić Organizacije Partneri Srbija, CRTA, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Nacionalna koalicija za decentralizaciju, 9. i 10. juna 2022. godine organizovale su Godišnji f...

Saznajte više
Kako do pravde?

Kako do pravde?

Autorka: Advokatica Nina Nicović Generalno gledano, kada god su Vaša lična ili imovinska prava povređena ili ugrožena, Vi imate pravo da tražite njihovu zaštitu  pred javnim tužilaštvom i sudo...

Saznajte više
Da li su veb-sajtovi sudova i tužilaštava dovoljno informativni?

Da li su veb-sajtovi sudova i tužilaštava dovoljno informativni?

Autor: Kristina Kalajdžić Istraživanje Partnera Srbija pokazalo je veoma nizak stepen komunikacije tužilaštava i sudova sa građanima, a na osnovu analize sadržaja veb-strana ovih institucija. Tužil...

Saznajte više