Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku - Koraci u dobrom pravcu ili ne?

31.05.2021.

Ministarstvo pravde Republike Srbije je 20. maja 2021. godine na svom sajtu objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZPP). Javna rasprava o nacrtu će trajati do 14. juna 2021. godine, nakon čega će Ministarstvo pravde analizirati primedbe, predloge i sugestije, i u roku od 15 dana sastaviti izveštaj o sprovedenoj raspravi.
 
Nacrtom se intervenisalo u 137 od postojećih 510 članova ZPP-a, i nesumnjivo je da će brojne izmene, ukoliko budu usvojene, značajno uticati na odvijanje parničnih postupaka.

S obzirom da ZPP ima veliki značaj, svaka izmena i dopuna trebalo bi da bude predmet javne rasprave i u stručnoj i u opštoj javnosti. Ovaj kratki prikaz pripremljen je upravo u cilju doprinosa takvoj raspravi.  

Preuzmite analizu Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku - Koraci u dobrom pravcu ili ne? (.PDF) Analizu su pripremili advokati Mihailo Pavlović i Dušan Ignjatović. 

Kategorije

Vladavina pravaVestiNarodna skupština – stub vladavine prava