Partneri Srbija

Tribina: Medijacija i advokatura – uloga advokata u medijaciji

04.05.2018.

Partneri za demokratske promene Srbija

u saradnji sa

Advokatskom komorom Vojvodine 

organizuju tribinu  

MEDIJACIJA i ADVOKATURA

- uloga advokata u medijaciji -

koja će se održati u sredu  9. maja 2018.  godine, od 19:00 – 21:00

u  Advokatskoj komori Vojvodine, Zmaj Jovina 20/I, Novi Sad 

Ova interaktivna radionica, koja ima za cilj upoznavanje advokata i advokatskih pripravnika sa osnovnim načelima i pravnim okvirom za primenu medijacije u Srbiji, kao i sa ulogom advokata u medijaciji i uticajem medijacije na advokatsku praksu, pokriće između ostalog i  sledeće teme:

  • pojam i osnovna načela medijacije
  • pravni okvir za primenu medijacije (posredovanja) u Srbiji
  • odnos medijacije i sudskog postupka
  • uloga medijatora
  • uloga advokata kao punomoćnika u postupku medijacije
  • odnos medijacije i advokature

Predavači:

  • Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke
  • Biljana Bjeletić, advokat i medijator

Kategorije

MedijacijaMedijacija u advokaturiVesti