Partneri Srbija

Analiza podobnosti pojedinih vrsta sporova za upućivanje na medijaciju

06.08.2021.

Jedan od zadataka nedavno završenog projekta "EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu", koji je sproveo konzorcijum okupljen oko Britanskog saveta, a u kome su učestvovali i eksperti Partnera Srbija, bio je i unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji.
Кako bi se ispitala mogućnost za širu primenu medijacije u Srbiji, sprovedena je analiza podobnosti pojedinih vrsta predmeta za upućivanje na medijaciju. Analiza se zasniva na podacima iz 8302 predmeta iz 26 sudova (18 osnovnih i 8 viših) iz svih delova Srbije, na osnovu kojih su doneti zaključci o vrstama predmeta (osnovima spora) koji su se pokazali kao najpodobniji za upućivanje na medijaciju.

Zaključke i preporuke proistekle iz ovog istraživanja, kao i ceo tekst Analize možete preuzeti na sledećem linku Analiza_podobnosti_pojedinih_vrsta_sporova.pdf (partners-serbia.org)

Kategorije

MedijacijaVesti