Partneri Srbija

Vodič za digitalnu bezbednost mladih - Zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja

31.08.2021.

U okviru projekta „Sačuvaj privatnost – odupri se pritisku“ koji zajednički sprovode organizacije Beogradska otvorena škola (BOŠ), Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje „Da se zna!”, NVO ATINA i Inicijativa za ekonomska i socijalna prava - A11, izrađen je vodič za digitalnu bezbednost mladih.

Vodič za digitalnu bezbednost mladih namenjen je mladima, srednjoškolcima, zaposlenima u obrazovanju, kao i svima onima koji rade s decom, učestvuju u njihovom vaspitanju i obrazovanju i žele da se informišu na koje načine mogu da doprinesu zaštiti privatnosti, bezbednom korišćenju digitalnih uređaja i interneta.

Cilj nam je da ovim vodičem doprinesemo jačanju veština dece i mladih za bezbedno i pravilno korišćenje digitalne tehnologije i interneta. Kako da zaštite svoju privatnosti na internetu; da razumeju šta su štetni sadržaji i koje su njegove negativne posledice; da adekvatno reaguju kada se sretnu s nasiljem putem digitalnih medija; koji su načini i mehanizmi prijavljivanja štetnih sadržaja i onih koji vrše nasilje.

Istovremeno, želimo da podstaknemo odrasle koji rade s decom/mladima ili za decu/mlade da kontinuirano unapređuju sopstvene veštine digitalne pismenosti, jer na taj način doprinose digitalnom opismenjavanju dece/mladih i time rade u njihovom najboljem interesu. I naravno, naš cilj je da stečena znanja i veštine mladi pretoče u delovanje za ostvarivanje prava na zaštitu privatnosti i prava na zaštitu od digitalnog nasilja.

Vodič ima višestruku namenu. Može da služi kao resurs za unapređivanje znanja i digitalnih veština dece, mladih i odraslih; pomoćnik je u bezbednom korišćenju digitalnih tehnologija i interneta; praktični priručnik za nastavnike i vršnjačke edukatore u podučavanju dece i mladih o veštinama bezbednog i konstruktivnog korišćenja digitalnih oruđa i interneta.

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo su odgovorni Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje „Da se zna!”, Beogradska otvorena škola, NVO ATINA i Inicijativa A11, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Kategorije

PrivatnostVestiSačuvaj privatnost – odupri se pritisku