Partneri Srbija

Izveštaj o potrebama osetljivih društvenih grupa u oblasti privatnosti

05.04.2022.

 
 
Izdavač: Partneri Srbija
Autor: Damjan Mileusnić
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Dizajn i prelom: Kliker Dizajn
Godina: Beograd, Februar 2022.


Izjave i analize izražene u ovom izveštaju su isključivo autorske i nisu odobrene od strane  Delegatskog doma ili Upravnog odbora Američkog udruženja pravnika, niti Inicijative za vladavinu prava Američkog udruženja pravnika, niti predstavljaju stav ili zvaničnu politiku Američkog  udruženja pravnika/ ABA Inicijative za vladavinu prava. Ništa navedeno u ovom izveštaju se ne  smatra pružanjem pravnih saveta u konkretnim slučajevima. Za sadržaj analize su odgovorni  Partneri Srbija i ona ne odražava nužno stavove donatora ili ABA/ABA ROLI.

Kategorije

PrivatnostPublikacijePartneri Srbija