Šta je novo u novom Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja?

07.04.2022.

 

Izdavač: Partneri Srbija
Autorka: Milica Tošić
Recenzentkinja: Ana Toskić Cvetinović
Dizajn i prelom: Kliker Dizajn
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Godina: Beograd, Mart 2022.


Ovaj vodič predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj vodiča je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Kategorije

Dobro upravljanjePublikacijeGrađani imaju moć