Partneri Srbija

Prva u nizu obuka „Medijacija i advokatura”

24.09.2018.

Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine organizovali su 21. i 22. septembra 2018. godine, dvodnevnu obuku na temu „Medijacija i advokatura – Zastupanje klijenata u medijaciji“ u Novom Sadu. Obuka je deo projekta Medijacija u advokaturi, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji koji Partneri Srbija sprovode uz aktivno učešće advokature.

Na ovoj interaktivnoj obuci, 30 advokata i advokatskih pripravnika imalo je priliku da se upozna sa alternativnim metodama rešavanja sukoba, pravnim okvirom za primenu medijacije u Srbiji, međunarodnim standardima u ovoj oblasti, osnovnim veštinama komunikacije, upravljanja konfliktima, da sazna razliku između medijacije i sudskog postupka, kako se vrši selekcija predmeta pogodnih za medijaciju, kako se pripremiti za medijaciju, kao i da se detaljno upozna sa svim fazama postupka medijacije.

Predavači na obuci su bili  Dragana Ćuk Milankov, psiholog, medijatorka i Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke i predsednik NUMS-a.

Kategorije

MedijacijaVladavina pravaMedijacija u advokaturiVesti