Poziv na Godišnji online forum Građani imaju moć

07.06.2022.

Drage koleginice i kolege,

Čast nam je da Vas pozovemo da ispratite naš Godišnji forum Građani imaju moć, predviđen za aktiviste i predstavnike civilnog sektora, koji organizujemo u saradnji sa organizacijama CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku.

Događaj će biti održan 9. i 10. juna 2022. godine.

Godišnji forum možete pratiti preko Youtube kanala Partnera Srbija.

U okviru prvog dana, biće održana tri panela: uvodni panel sa predstavnicima četiri organizacije uključene u projekat, panel na kojem će biti predstavljene uspešne aktivističke priče i panel posvećen motivima koji inspirišu građane da se aktiviraju na lokalu i utiču na pozitivne promene u svojim zajednicama. U okviru drugog dana, biće više reči o pravnoj zaštiti aktivista i njihovoj bezbednosti. Tokom samog foruma, biće organizovane i dve lokalne debate – o posledicama prostornog planiranja u Boru i pričama iz Niša o proklamovanoj jednakosti u praksi na primeru osoba sa invaliditetom. Iako ove debate možda ne utiču neposredno na Vas, one mogu biti korisne za sve koji žele da se upoznaju sa različitim pretnjama po ostvarenje prava i zaštitu javnog interesa u lokalnim zajednicama, kao i načinima na koji se građani aktiviraju oko ovih pitanja.

 

Za više informacija o događaju, satnici, panelistima i temama, molimo Vas da pogledate agendu Godišnjeg foruma ..

 

Ovaj Godišnji forum predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć”, koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izraženi na događaju isključivo su stavovi panelista i ne odražavaju stavove USAID-a.

 

Nadamo se da ćete biti u prilici da ispratite ovaj događaj.

 

 

Kategorije

Najave događajaVestiGrađani imaju moć