Studija slučaja pokreta „Tvrđava“ - Uspešni aktivistički pristup inicijative za odbranu javnog interesa u lokalnoj zajednici Smedereva

27.06.2022.


Izdavač:
Partneri Srbija
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Autorka studije: Marijana Rodić
Saradnik na studiji: Nikola Krstić
Recenzent: Uroš Mišljenović
Lektura i korektura: Milica Tošić
Dizajn i prelom: Kliker Dizajn
Godina: Beograd, Mart 2022.
Ova studija predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

 

Kategorije

Dobro upravljanjePublikacijeGrađani imaju moć